شرکت ها

مهندسین مشاور آبادی و نوآوری ساختمان
 
 • تاریخ تاسیس:   81/03/27
 • نام مدیر عامل:  فربود سعادت
 • آدرس:   تهران – خیابان آفریقا –  خیابان مهیار- پلاک 4 – طبقه همکف
 • شماره پروانه اشتغال:    00059-10-2
 • تاریخ صدور اولین پروانه:   82/08/27
 • نوع فعالیت:   طراحی و نظارت
مهندسین مشاور اندیشه نوین ساخت

 

 • تاریخ تاسیس:   81/11/16
 • نام مدیر عامل:  بیژن امیری
 • آدرس:   تهران – خیابان آفریقا  خیابان مهیار- پلاک 4 – طبقه دوم
 • شماره پروانه اشتغال:    00015-01-10-2
 • تاریخ صدور اولین پروانه:   82/05/20
 • نوع فعالیت:   طراحی و نظارت
مهندسین مشاور طرح و تدبیر محیط

 

 • تاریخ تاسیس:   81/04/16
 • نام مدیر عامل:  سید هادی مقدسی بناب
 • آدرس:   تهران – خیابان آفریقا  خیابان مهیار- پلاک 4 – طبقه دوم
 • شماره پروانه اشتغال:   00037-10-2
 • تاریخ صدور اولین پروانه:   83/06/17
 • نوع فعالیت:   طراحی و نظارت
مهندسین مشاور طرح و تحکیم بنا

 

 • تاریخ تاسیس:   82/08/21
 • نام مدیر عامل:  بهروز سرابندی
 • آدرس:  تهران - بلوار آفریقا - خیابان مهیار- پلاک 4 - طبقه اول
 • شماره پروانه اشتغال:   00072-10-2
 • تاریخ صدور اولین پروانه:  82/09/30
 • نوع فعالیت:  طراحی و نظارت
مهندسین مشاور طرح و معماری پویا

 

 • تاریخ تاسیس:   81/07/07
 • نام مدیر عامل:  مصطفی ملک پور کلبادی نژاد
 • آدرس:   تهران – میدان ونک خیابان نگار پلاک 36 طبقه 1 – واحد 1
 • شماره پروانه اشتغال:   00590-10-2
 • تاریخ صدور اولین پروانه:   81/12/03
 • نوع فعالیت:    طراحی و نظارت
مهندسین مشاور طرح و اندیشه و ابداع
 
 • تاریخ تاسیس:   80/02/17
 • نام مدیر عامل:  سعید پسندیده نژاد
 • آدرس:   تهران – خیابان آفریقا –  خیابان مهیار- پلاک 4 – طبقه همکف
 • شماره پروانه اشتغال:    00958-10-2
 • تاریخ صدور اولین پروانه:   80/11/06
 • نوع فعالیت:   طراحی و نظارت
مهندسین مشاور مهرازان خانه ساز
 
 • تاریخ تاسیس:   89/03/04
 • نام مدیر عامل:  علی آذرشهاب
 • آدرس: خیابان آفریقا-:کوچه مهیار-پلاک4 -طبقه همکف
 • شماره پروانه اشتغال:   00414-10-2
 • تاریخ صدور اولین پروانه:   89/06/22
 • نوع فعالیت:   طراحی و نظارت
شرکت ساختمانی آبادی و تدبیر بنا

 

 • تاریخ تاسیس:   82/05/29
 • نام مدیر عامل:  محمود فرجو
 • آدرس: تهران - بلوار آفریقا - بن بست شاهرخ - پلاک 7 - طبقه دوم - واحد 3
 • شماره پروانه اشتغال:   00166-10-19
 • تاریخ صدور پروانه:   87/12/17
 • نوع فعالیت:   نظارت و اجرا
شرکت های مهندسین مشاور
شرکت های ساختمانی

شرکت ساختمانی آبادی و تدبیر بنا