ردیف نام مقطع تحصیلی رشته تحصیلی فارغ التحصیلی ١دانشگاه
١ فرهاد فرهادپور کارشناسی مهندسی عمران ١٣٧٣ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب
٢ پرویز پاکزاد کارشناسی مهندسی عمران ١٣٤٩ وزارت فرهنگ بایرن - آلمان