محمود فرجو

  • مدیر عامل + عضو هیئت مدیره
  • مقطع تحصیلی:   کارشناسی 
  • رشته تحصیلی:   مهندسی عمران
  • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٦٠ 
  • دانشگاه: دانشگاه نوا اسکوتیا،هالیفاکس - کانادا
 

عباس علی کشاورزمنش

  • عضو هیئت مدیره
  • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
  • رشته تحصیلی:   مرتبط با مهندسی عمران
  • سال فارغ التحصیلی:   
  • دانشگاه: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی