فرهاد فرهادپور

  • مدیر عامل
  • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
  • رشته تحصیلی:   مهندسی عمران
  • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٧٣ 
  • دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب
 

پرویز پاکزاد

  • عضو هیئت مدیره
  • مقطع تحصیلی:    کارشناسی
  • رشته تحصیلی:   مهندسی عمران
  • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٤٩
  • دانشگاه:   وزارت فرهنگ بایرن - آلمان