ردیف نام مقطع تحصیلی رشته تحصیلی فارغ التحصیلی دانشگاه
١ حسین برزگری کارشناسی ارشد مهندسی عمران   دانشگاه تهران
٢ سجاد صداقت کارشناسی مهندسی مکانیک   دانشگاه آزاد اسلامی کرج
٣ مهران آوینی کارشناسی مهندسی عمران بهمن ١٣٦٤ دانشگاه صنعتی شریف
٤ مهرداد کرباسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری   دانشگاه تهران
٥ فریده خسروپور طالقانی کارشناسی ارشد مهندسی برق   دانشگاه شیراز
٦ علیرضا طاهری زاده کارشناسی مهندسی عمران تیر ١٣٨٩ دانشگاه شمال
٧ سپیده حاجی خداوردیخان کارشناسی مهندسی معماری   دانشگاه علم و صنعت ایران
۸ سعید سعیدمنش کارشناسی مهندسی برق   دانشگاه ایالتی کالیفرنیا،لس آنجلس - آمریکا
۹ ماندانا یزدانی اراضی کارشناسی ارشد مهندسی معماری   پلی تکنیک میلان - ایتالیا
١٠ حمید رضا خاکپور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک   دانشگاه تهران
١١ گیتی داهی دکتری مهندسی معماری   دانشگاه وینر - ایتالیا
١٢ مریم عباسی کارشناسی مهندسی عمران بهمن ١٣٨٦ موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنان - گرمسار
١٣ بهرام کرمانی کارشناسی مهندسی عمران تیر ١٣٥۹ دانشگاه باث - انگستان
١٤ محمدحسن کفائی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خرداد ١٣٥۹ دانشگاه تهران
١٥ موسی فدائی کارشناسی ارشد مهندسی عمران شهریور ١٣٥٣ دانشگاه تهران
١٦ سید محسن واقفی کارشناسی ارشد مهندسی عمران بهمن ١٣٩٢ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
١٧ پرویز شریف پور کارشناسی ارشد مهندسی معماری تیر ١٣٥٣  دانشگاه تهران
١٨ مهدی نداف کارشناسی مهندسی مکانیک آذر ١٣٨٦ دانشگاه زنجان
١٩ بیژن حاجی بیگلو کارشناسی ارشد مهندسی برق بهمن ١٣٥٢ دانشگاه تهران
٢٠ عبداله محسن کارشناسی  مهندسی برق خرداد ١٣٥٩ دانشگاه تبریز
٢١ گلناز تاج بخش کارشناسی مهندسی معماری   دانشگاه علم و صنعت ایران
٢٢ روزا حمیدیان کارشناسی مهندسی مکانیک   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
٢٣ هوشنگ روشنی تبریزی کارشناسی مهندسی مکانیک   دانشگاه صنعتی شریف
٢٤ مهدی فلاح زاده کارشناسی مهندسی مکانیک تیر ١٣٦٦ دانشگاه علم و صنعت ایران
٢٥ محمد مهدی بختیاری کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خرداد ١٣٤٢ دانشگاه علم و صنعت ایران
٢٦ فرهنگ فرناد کارشناسی مهندسی عمران تیر ١٣٥۹ دانشگاه جورج واشینگتن دی سی - آمریکا
٢٧ آریاسب غفاری طاری کارشناسی مهندسی مکانیک   دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
٢٨ جواد عبداللهی کارشناسی مهندسی برق   دانشگاه علم و صنعت ایران
٢٩ علی رستمی کارشناسی مهندسی برق   دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
٣٠ میترا طبیب زاده کارشناسی  مهندسی عمران   دانشگاه تبریز
٣١ حسین توسلی کارشناسی مهندسی مکانیک   دانشگاه تبریز
٣٢ یوسف سروش نسب کارشناسی مهندسی برق   دانشگاه تبریز
٣٣ محمود لطفی کارشناسی ارشد مهندسی برق خرداد ١٣٤٣ دانشگاه علم و صنعت ایران
٣٤ فاطمه سلطانی کارشناسی مهندسی معماری خرداد ١٣٥٤ دانشگاه علم و صنعت ایران
٣٥ اسداله افتخار کارشناسی مهندسی برق   دانشگاه علم و صنعت ایران
٣٦ سید هادی مقدسی بناب کارشناسی مهندسی معماری   دانشگاه فنی قره دنیز - ترکیه
٣٧ یونس پور شیر زاد کارشناسی مهندسی عمران   دانشگاه صنعتی امیر کبیر
٣٨ بردیا میرزا طاولی کارشناسی مهندسی مکانیک آبان ١٣٧٩ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
٣٩ جعفر پورشریف کارشناسی مهندسی مکانیک فروردین ١٣٧٦ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
٤٠ مهرنوش مهرورزی کارشناسی ارشد مهندسی معماری بهمن ١٣٦٤ دانشگاه شهید بهشتی
٤١ ساسان حاجیانی کارشناسی مهندسی عمران تیر ١٣٧١ دانشگاه صنعتی شریف