بیژن امیری

 • مدیر عامل + عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی:   مهندسی معماری
 • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٥١ 
 • دانشگاه:   دانشگاه شهید بهشتی

مهرداد علیزاده

 • رئیس هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی:   مهندسی معماری
 • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٥٩
 • دانشگاه:   دانشگاه شهید بهشتی

امان اله نیکپور فرخ

 • نائب رئیس هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی 
 • رشته تحصیلی:   مهندسی عمران
 • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٥٦ 
 • دانشگاه:    دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی