بهروز همتی

 • رئیس هیئت مدیره + عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • رشته تحصیلی:   مهندسی عمران
 • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٥١ 
 • دانشگاه:   دانشگاه تبریز

محمد محسن چرمی

 • نائب رئیس هیئت مدیره + عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک
 • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٥٦
 • دانشگاه:   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

محمدرضا نیکوئی

 • عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی:   مهندسی برق
 • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٥٣ 
 • دانشگاه:   دانشگاه تهران

داود محمد حسنی

 • عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک
 • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٥٧ 
 • دانشگاه:   دانشگاه علم و صنعت ایران