جزئیات پروژه

  • مجتمع اداری - تجاری ونک
  • مجتمع اداری - تجاری ونک
  • مجتمع اداری - تجاری ونک
  • مجتمع اداری - تجاری ونک
  • مجتمع اداری - تجاری ونک
  • مجتمع اداری - تجاری ونک
  • مجتمع اداری - تجاری ونک
  • مجتمع اداری - تجاری ونک
  • مجتمع اداری - تجاری ونک

مجتمع اداری - تجاری ونک

محل پروژه: ونک، تهران
کارفرما: بخش خصوصی
معمار: سهیل شیرازی

مجتمع اداری تجاری ونک در زمینی به مساحت 10903 متر مربع با زیر بنای 106888.92 متر مربع در منطقه سه (تهران) ، در 17 طبقه (10 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیر زمین) شامل 16 واحد اداری ، 196 واحد تجاری و بیش از 1600 پارکینگ در حال احداث می باشد.