جزئیات پروژه

 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان
 • مجتمع مسکونی برلیان

مجتمع مسکونی برلیان

محل پروژه: یخچال، تهران
کارفرما: آقای مهندس آعبداله
معمار: محمدرضا نیکبخت

مجتمع برلیان در زمینی به مساحت 1869.27 متر مربع با زیر بنای 10127 مترمربع در 13 طبقه (10 طبقه روی همکف و 2 طبقه زیر زمین) بوده و شامل 37 واحد مسکونی در منطقه ی قلهک می باشد.