جزئیات پروژه

  • مجتمع مسکونی فرشته
  • مجتمع مسکونی فرشته
  • مجتمع مسکونی فرشته
  • مجتمع مسکونی فرشته

مجتمع مسکونی فرشته

محل پروژه: فرشته، تهران
کارفرما: بخش خصوصی
معمار: بخش خصوصی

مجتمع مسکونی فرشته در خیابان فرشته تهران و در زمینی با مساحت 4068 متر مربع با زیر بنای 27159 متر مربع در 22 طبقه (11 طبقه روی همکف و 10 طبقه زیر زمین ) که شامل 44 واحد مسکونی است، در حال احداث می باشد.