جزئیات پروژه

 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی
 • مجتمع مسکونی شیخ بهایی

مجتمع مسکونی شیخ بهایی

محل پروژه: تهران، شیخ بهایی
کارفرما: بخش خصوصی
معمار: شهاب غلی دوست

مجتمع مسکونی شیخ بهایی در زمینی به مساحت 4767 متر مربع با زیر بنای 29741 متر مربع در منطقه شیخ بهایی (تهران) در حال ساخت می باشد. این مجتمع در 11 طبقه (7 طبقه مسکونی روی همکف و 3 طبقه زیر زمین) شامل 77 واحد آپارتمان مسکونی و 102 واحد پارکینگ می باشد.