جزئیات پروژه

  • مجتمع مسکونی پوریا
  • مجتمع مسکونی پوریا
  • مجتمع مسکونی پوریا
  • مجتمع مسکونی پوریا

مجتمع مسکونی پوریا

محل پروژه: آجودانیه، تهران
کارفرما: شرکت توسعه عمران امید
معمار: شرکت آبادی و نوآوری ساختمان

مجتمع مسکونی پوریا در زمینی به مساحت 2950 متر مربع و با زیر بنای کل 15742 متر مربع در منطقه آجودانیه، تهران در حال احداث می باشد. این مجتمع در 14 طبقه (10 طبقه مسکونی روی همکف و 3 طبقه زیرزمین) شامل 58 واحد آپارتمان مسکونی (151 مترمربع) و 105 واحد پارکینگ می باشد.