جزئیات پروژه

  • چهار باغ دشتی
  • چهار باغ دشتی
  • چهار باغ دشتی
  • چهار باغ دشتی
  • چهار باغ دشتی
  • چهار باغ دشتی
  • چهار باغ دشتی

چهار باغ دشتی

محل پروژه: الهیه، تهران
کارفرما: آقای رفتاری
معمار: علیرضا شرافتی

مجتمع مسکونی چهار باغ دشتی در زمینی به مساحت 1659 متر مربع با زیر بنای 12934 متر مربع در منطقه الهیه (تهران) در حال ساخت می باشد. این مجتمع در 17 طبقه (11 طبقه مسکونی روی همکف و 5 طبقه زیر زمین) شامل 44 واحد آپارتمان مسکونی (140 ~ 187 مترمربع) و 114 واحد پارکینگ می باشد.