جزئیات پروژه

  • ساختمان اداری امیرآباد
  • ساختمان اداری امیرآباد

ساختمان اداری امیرآباد

محل پروژه: امیرآباد، تهران
کارفرما: بخش خصوصی
معمار: گروه مهندسی آرک

دستیار طراحی: نغمه همتیان و علی اسکندری

سازنده: حسن بصیری

ساختمان اداری امیرآباد در زمینی با مساحت 1207 مترمربع، با زیر بنای 15718 مترمربع و مشاعات 7145 مترمربع در 15 طبقه (9 طبقه روی همکف و 5 طبقه زیر زمین) مشتمل بر 99 واحد اداری (85 مترمربع) و 160 واحد پارکینگ در خیابان امیرآباد شمالی در حال ساخت می باشد.