جزئیات پروژه

  • پالایشگاه شیر کاله
  • پالایشگاه شیر کاله
  • پالایشگاه شیر کاله
  • پالایشگاه شیر کاله
  • پالایشگاه شیر کاله
  • پالایشگاه شیر کاله
  • پالایشگاه شیر کاله

پالایشگاه شیر کاله

محل پروژه: شهرستان شهریار، تهران
کارفرما: شرکت کاله
معمار: همکاری شرکت طرح و تدبیر محیط و دفتر فنی شرکت کاله

پالایشگاه شیر کاله، اولین و بزرگترین پالایشگاه شیر در قاره آسیا می باشد. این پالایشگاه در شهر باغستان شهرستان شهریار، تهران واقع شده است. این پروژه در زمینی به مساحت 148000 مترمربع با کاربری صنعتی - اداری و همچنین ویژگی های عمرانی و تجهیزات منحصربفرد در فاز اول در حال بهره برداری می باشد.