جزئیات پروژه

 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین

مجتمع شیرین

محل پروژه: تهران، فرشته
کارفرما: آقای منصور زاده  
معمار: حسین محمودی

 مجتمع تجاری، اداری شیرین در زمینی به مساحت 1610 متر مربع، با زیر بنای 17200 متر مربع در 16 طبقه (9 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیرزمین) شامل 3 واحد تجاری ( 110 الی 300 متر مربع)، 31 واحد اداری (125 الی 247 متر مربع) و 240 واحد پارکینگ در محله فرشته تهران می باشد.