جزئیات پروژه

 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین
 • مجتمع شیرین

مجتمع شیرین

محل پروژه: تهران، فرشته
کارفرما: آقای منصور زاده  
معمار: حسین محمودی

 مجتمع تجاری، اداری شیرین در زمینی به مساحت 1610 متر مربع، با زیر بنای 16000 متر مربع در 15 طبقه (8 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیرزمین) شامل 3 واحد تجاری ( 110 الی 300 متر مربع)، 29 واحد اداری (125 الی 247 متر مربع) و 240 واحد پارکینگ در فرشته ، تهران  در حال احداث می باشد.