جزئیات پروژه

 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر

تکنو آجر

محل پروژه: تهران، فرمانیه
کارفرما: احمد قبائیان
معمار: بیتا قبائیان

مجتمع اداری تکنو آجر در زمینی با مساحت 1150مترمربع، با زیر بنای 6400 مترمربع و مشاعات 3100 مترمربع در 14 طبقه (4 طبقه روی همکف و 2 طبقه زیر زمین) مشتمل بر11 واحد اداری (300 و 370 مترمربع) و 50 واحد پارکینگ (از طبقه 2- الی 1-) در محله فرمانیه ساخته شده است