جزئیات پروژه

  • آبان
  • آبان
  • آبان
  • آبان
  • آبان
  • آبان
  • آبان
  • آبان
  • آبان

آبان

محل پروژه: تهران، یخچال
کارفرما: رحیم اسحاقی و شرکاء
معمار: حمید خرسند صفائی

مجتمع تجاری-اداری آبان در زمینی با مساحت 1486 متر مربع با زیر بنای کل 8000 متر مربع در 8 طبقه (5 طبقه روی همکف و 2 طبقه زیر زمین ) مشتمل بر 2 واحد تجاری (هر کدام 295 مترمربع) ، 52 واحد اداری (از 52 الی 170 مترمربع) و جمعاً 60 واحد پارکینگ در خیابان یخچال در تهران احداث گردیده است .