جزئیات پروژه

 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3
 • نسترن 3

نسترن 3

محل پروژه: تهران - فرمانیه
کارفرما: حیدر عبطان و جواد وزیر زاده ابراهیمی
معمار: حسین محمودی

مجتمع مسکونی لوکس نسترن 3 در زمینی به مساحت 1251 متر مربع و با زیر بنای کل 5105 متر مربع در منطقه فرمانیه (تهران) در حال احداث می باشد . این مجتمع در 13 طبقه (10 طبقه مسکونی روی همکف و 2 طبقه زیرزمین) شامل 10 واحد آپارتمان مسکونی (332 مترمربع) و 30 واحد پارکینگ می باشد.