جزئیات پروژه

  • یاس شرق
  • یاس شرق
  • یاس شرق

یاس شرق

محل پروژه: تهران، تهرانپارس
کارفرما: بخش خصوصی
معمار: رضا صابر

مجتمع تجاری یاس شرق در زمینی با مساحت 1895 متر مربع با زیر بنای مفید 20175 متر مربع در 11 طبقه (4 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیر زمین ) مشتمل بر 80 واحد تجاری (17 الی 300 متر مربع) و 223 واحد پارکینگ برای مالکین و مراجعین درمنطقه تهرانپارس در حال احداث می باشد