جزئیات پروژه

  • مجتمع تجاری-مسکونی زعفرانیه
  • مجتمع تجاری-مسکونی زعفرانیه
  • مجتمع تجاری-مسکونی زعفرانیه
  • مجتمع تجاری-مسکونی زعفرانیه
  • مجتمع تجاری-مسکونی زعفرانیه
  • مجتمع تجاری-مسکونی زعفرانیه

مجتمع تجاری-مسکونی زعفرانیه

محل پروژه: تهران-زعفرانیه
کارفرما: فرهاد جهانیان
معمار: بیژن بهرامی

مجتمع تجاری-مسکونی زعفرانیه در زمینی با مساحت 1400 متر مربع با زیر بنای مفید 4600 متر مربع در 10 طبقه (5 طبقه روی همکف و 4 طبقه زیر زمین ) مشتمل بر 15 واحد مسکونی (230 و 318 مترمربع) و 3 واحد تجاری ( 200 و 210 متر مربع) و 165 واحد پارکینگ درمنطقه زعفرانیه در حال احداث می باشد